سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
    /  2
عنوان : برگزاری دوره آموزشی سیستم یكپارچه مدیریت نگه داشت تجهیزات پزشكی در معاونت غذا و داروی اهواز
کد خبر : ۷۷۳۸۲
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ 
ساعت : ۲۰:۴۵:۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دوره آموزشی سیستم یکپارچه مدیریت نگه داشت تجهیزات پزشکی در معاونت غذا و داروی اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و داروی اهواز گفت:ا توجه به تعداد بسیار زیاد تجهیزات در مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی و اهمیت دردسترس بودن آنها به طور دائمی و به دلیل گسترش و تنوع استفاده از تجهیزات تخصصی در مراکز مختلف، همچنین تنوع شرکت های سازنده و نمایندگی های آنها و ضرورت تصمیم گیری به هنگام و صحیح، برای خرید و نگهداری پیشگیرانه تجهیزات، روش های سنتی مدیریت تجهیزات کارآیی خود را از دست داده اند. از سویی دیگر با توسعه روزافزون فنآوری اطلاعات و مزایای آن در آینده نزدیک هماهنگی با سیستم های یکپارچه اطلاعاتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

حبیب صفری افزود: با استفاده از قابلیت های سیستم های نرم افزاری مدیریت تجهیزات می توان شاخص های گوناگونی را برای بدست آوردن برآورد کیفی و کمی برای وضعیت فعلی تجهیزات مرکز و مقایسه آن با وضعیت در گذشته یا آینده محاسبه کرد و مدیران را در تصمیم سازی یاری کرد.

وی همچنین بیان کرد:  این دوره با حضور کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی دانشگاهی و دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز، به مدت یکروز به منظور در معاونت غذا و داروی اهواز برگزار شد.

صفری در ادامه با بیان اینکه این دوره بیشتر در خصوص ثبت اطلاعات در سامانه تجهیزات پزشکی و اصول نگه داشت این تجهیزات برگزار شده است، گفت: در این دوره ۴۰ نفر از کارشناسان تجهیزات پزشکی استان شرکت کردند.بازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0