مساعدت مالی بیماران

 

 

میز خدمت

 

 

مبارزه باقاچاق کالاهای سلامت

 

مشاوره دارویی

 

همایشها و کارگاهها

 

 

مساعدت مالی بیماران
   

 

 

 

 

 اقلام مجاز و غیرمجاز

 

مشاوره دارویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر ...

 

   

 

 

 

 

                       

اخبار معاونت

   

آموزش مداوم گروههای پزشکی

   

ضوابط ودستورالعمل ها

 

سامانه های الکترونیک

 
رسیدگی به شکایات و امور حقوقی
 
           ضوابط ودستورالعمل ها          

اطلاعات بیشتر ...

   

اطلاعات بیشتر ...

   

اطلاعات بیشتر ...

 

اطلاعات بیشتر ...

 

اطلاعات بیشتر ...

 
                       
         
دکتر حسین برزگر معاون غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
مهندس زاده دباغ مدیر آزمایشگاه
دکتر هادوی  مدیر دارو و فراورده های بیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور