پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 29 مهر 1398
تلفن پاسخگویی


فرم ها

فرم خام شکایت 


فرم دریافت شکایات
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
  معاونت غذا و دارو
  اطلاعات شاکی
  نام    نام خانوادگی  
  کد ملی    تاریخ مراجعه  
  آدرس  
  شماره تلفن ثابت    شماره تلفن همراه  
  اطلاعات محصول مورد شکایت
  نوع محصول    محل عرضه  
  عنوان محل عرضه    شهرستان  
  آدرس  
  مدارک مرتبط با شکایت  
  خلاصه شکایت  
  تصویر فرم تکمیل شده کاغذی با امضا و تاریخ  
  ارسال

گروه دورانV5.5.2.0